ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ ๘ ” โดยมีนายนพปฎล เมืองรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ ๘ ” โดยมีนายนพปฎล เมืองรักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ


เอกสารแนบ