ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน “ ๒๕๐ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา จังหวัดนนทบุรี ” งานรับขบวนเรือฯ อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายฯ พิธีถวายราชสักการะและพิธีฉลองการยกพลขึ้นบก

ศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน “ ๒๕๐ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา  จังหวัดนนทบุรี ”  งานรับขบวนเรือฯ  อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายฯ  พิธีถวายราชสักการะและพิธีฉลองการยกพลขึ้นบก


เอกสารแนบ