ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดี ให้ความรู้และทักษะแก่ผู้พิการทางสายตา ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดี ให้ความรู้และทักษะแก่ผู้พิการทางสายตา  ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ