ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศิริพร กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะ ในโอกาสตรวจราชการศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลแขวงนนทบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
เอกสารแนบ