ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดนนทบุรี โดยนางสาววัจนาถ วังตาล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ ๒ ระดับปริญญาตรี ( ภาคพิเศษ ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑๐๑ คน เข้าศึกษาดูงาน

ศาลจังหวัดนนทบุรี โดยนางสาววัจนาถ วังตาล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ ๒ ระดับปริญญาตรี ( ภาคพิเศษ ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑๐๑ คน เข้าศึกษาดูงาน


เอกสารแนบ