ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางกรองแก้ว โมกขมรรคกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางกรองแก้ว โมกขมรรคกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”


เอกสารแนบ