ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายนพปฎล เมืองรักษ์ พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายนพปฎล เมืองรักษ์ พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑


เอกสารแนบ