ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้โทรศัพท์ศาลจังหวัดนนทบุรี กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง จึงไม่สามารถติดต่อได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

นางสาวศิริพร กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่ 10 ในพิธีสมโภชน์พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระธาตุพระอริยวงฒ์ ประจำปีที่ 12