ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศิริพร กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่ 10 ในพิธีสมโภชน์พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระธาตุพระอริยวงฒ์ ประจำปีที่ 12