ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ ๗ ”

นางสาวศรัณยา  เลิศศาสตร์วัฒนา    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี   เข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า  อทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ ๗ ”


เอกสารแนบ