ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายยอดชาย ชอบทางศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้าฯรับ–ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเชิงเลน

นางสาวศรัณยา   เลิศศาสตร์วัฒนา   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายยอดชาย ชอบทางศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้าฯรับ–ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเชิงเลน


เอกสารแนบ