ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี คณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี คณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


เอกสารแนบ