ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นายประสงค์ ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรีและคณะข้าราชการฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

นายประสงค์ ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรีและคณะข้าราชการฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559


เอกสารแนบ