ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เปิดโอกาสให้ นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ในการดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา

นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เปิดโอกาสให้ นางสาวศรัณยา  เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี  ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนนทบุรี  และข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี  เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ในการดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา


เอกสารแนบ