ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโพธิ์บางโอ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  เข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน  ณ วัดโพธิ์บางโอ  ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ