ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์ ” โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  เข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์ ” โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ