ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด นนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ

ศาลจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ  ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด นนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ


เอกสารแนบ