ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม หลักสูตร “ผู้ให้คำปรึกษาด้าน จิตสังคมขั้นสูง รุ่นที่ 1” ณ โรงแรมเดอะ ปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม หลักสูตร “ผู้ให้คำปรึกษาด้าน           จิตสังคมขั้นสูง รุ่นที่ 1” ณ โรงแรมเดอะ ปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา


เอกสารแนบ