ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับ การปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ”

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี   เป็นประธานเปิดโครงการ “เผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับ   การปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันของศาลจังหวัดนนทบุรี  ประจำปีงบประมาณ      พ.ศ. 2560 ”


เอกสารแนบ