ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ มอบหนังสือจำนวน 500 เล่ม พร้อมอุปกรณ์การเรียน ให้แก่มูลนิธิเด็ก

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  มอบหนังสือจำนวน 500 เล่ม พร้อมอุปกรณ์การเรียน ให้แก่มูลนิธิเด็ก


เอกสารแนบ