ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้าฯรับ–ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงถนัด ปิติวงษ์ ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  เข้าเฝ้าฯรับ–ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงถนัด ปิติวงษ์ ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์


เอกสารแนบ