ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้โทรศัพท์ศาลจังหวัดนนทบุรี กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง จึงไม่สามารถติดต่อได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน “ ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ ”

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  เข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน       ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง  มินิมาราธอน “ ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ ”


เอกสารแนบ