ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับศาลแขวงนนทบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดนนทบุรี จัดงาน “ วันรพี ” ประจำปี 25๖๐ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับศาลแขวงนนทบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดนนทบุรี   จัดงาน  “ วันรพี ” ประจำปี 25๖๐   เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย


เอกสารแนบ