ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ? กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน ? ของศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ? กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน ? ของศาลจังหวัดนนทบุรี   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     พระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65 พรรษา


เอกสารแนบ