ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายพิษณุ ทิพย์รอด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายพิษณุ ทิพย์รอด  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี   เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา


เอกสารแนบ