ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคม กิจกรรมกลุ่มครอบครัว ครั้งที่ ๒ ? ครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ?

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี   เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคม กิจกรรมกลุ่มครอบครัว ครั้งที่ ๒  ? ครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ?


เอกสารแนบ