ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร ? การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ ? ครั้งที่ 2 โดยมีนางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร  ? การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ ?  ครั้งที่ 2   โดยมีนางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ