ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร ? การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ ?

นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง         ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี   เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร   ? การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ ?


เอกสารแนบ