ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นายพิษณุ ทิพย์รอด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายพิษณุ ทิพย์รอด  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี  พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ  ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


เอกสารแนบ