ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้โทรศัพท์ศาลจังหวัดนนทบุรี กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง จึงไม่สามารถติดต่อได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

นายไพฑูรย์ ทับขันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้าฯ รับ - เสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

นายไพฑูรย์ ทับขันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้าฯ รับ - เสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ


เอกสารแนบ