ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้โทรศัพท์ศาลจังหวัดนนทบุรี กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง จึงไม่สามารถติดต่อได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๕๐ นาฬิกา นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดศาลจังหวัดนนทบุรี กิจกรรม ? ร้อยรักร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายเพื่อพ่อ ?

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๕๐ นาฬิกา นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง          ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดศาลจังหวัดนนทบุรี  กิจกรรม ? ร้อยรักร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายเพื่อพ่อ ?


เอกสารแนบ