ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นายประสงค์ ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคระชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (ระดับต้น)"

นายประสงค์ ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคระชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (ระดับต้น)"


เอกสารแนบ