ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นายยอดชาย ชอบทางศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ทำการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐

นายยอดชาย ชอบทางศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม   ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ทำการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี  ๒๕๖๐


เอกสารแนบ