ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขณะนี้โทรศัพท์ศาลจังหวัดนนทบุรี กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง จึงไม่สามารถติดต่อได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

ศาลจังหวัดนนทบุรี จัดงาน ? ๑๓๕ ปี วันศาลยุติธรรม ? วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ อันเป็นวันที่ระลึกแห่งการสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๕ ปี ประกอบด้วย เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จากวัดแคนอก จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดนนทบุรี จัดงาน ? ๑๓๕ ปี วันศาลยุติธรรม ? วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ อันเป็นวันที่ระลึกแห่งการสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๕ ปี ประกอบด้วย               เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา  กิจกรรมบำเพ็ญกุศล  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จากวัดแคนอก จำนวน ๙ รูป ณ  บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ