ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้โทรศัพท์ศาลจังหวัดนนทบุรี กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง จึงไม่สามารถติดต่อได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

นายยอดชาย ชอบทางศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ทำงานแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

นายยอดชาย ชอบทางศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ทำงานแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี และคณะข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี


เอกสารแนบ