ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้โทรศัพท์ศาลจังหวัดนนทบุรี กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง จึงไม่สามารถติดต่อได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

ศาลจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีและอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดนนทบุรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดนนทบุรี  จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีและอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดนนทบุรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี   พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารแนบ