ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขณะนี้โทรศัพท์ศาลจังหวัดนนทบุรี กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง จึงไม่สามารถติดต่อได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นำคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าสักการะศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนนทบุรี และพระพุทธรูปประจำศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕60 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา    นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นำคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าสักการะศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนนทบุรี และพระพุทธรูปประจำศาลจังหวัดนนทบุรี  เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ