ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕60 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี รับมอบช่อดอกไม้จากนายปราโมทย์ สุทธิกิจจานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี แสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ?ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี?

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕60 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  รับมอบช่อดอกไม้จากนายปราโมทย์  สุทธิกิจจานนท์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี แสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ?ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี?


เอกสารแนบ