ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศิริพร กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าสักการะศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนนทบุรี และพระพุทธรูปประจำศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสอำลาตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศิริพร  กาญจนสูตร   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าสักการะศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนนทบุรี    และพระพุทธรูปประจำศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสอำลาตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ