ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้โทรศัพท์ศาลจังหวัดนนทบุรี กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง จึงไม่สามารถติดต่อได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

นางสาวศิริพร กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมพลาธิการทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๒๕

นางสาวศิริพร   กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  พร้อมคณะข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี   เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมพลาธิการทหารบก   ครบรอบปีที่  ๑๒๕


เอกสารแนบ