ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศิริพร กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ทนายในศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศิริพร กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ทนายในศาลจังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ