ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

ประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาคลินิก ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหายาเสพติดของศาลจังหวัดนนทบุรี

ประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาคลินิก ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหายาเสพติดของศาลจังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ