ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นายสันทัศน์ นิภาวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๘ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

นายสันทัศน์  นิภาวงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี  เข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชา ทินัดดามาตุ  เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๘ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)


เอกสารแนบ