ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศิริพร กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมและหารือข้อราชการเพื่อเป็นการติดตามผลการประชุมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

นางสาวศิริพร  กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในการประชุมและหารือข้อราชการเพื่อเป็นการติดตามผลการประชุมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม


เอกสารแนบ