ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ?หลักธรรม จริยธรรม กับการปฏิบัติงาน? กิจกรรมที่ 3 ฟังธรรมบรรยายโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (ธรรมะเดลิเวอรี่)

ศาลจังหวัดนนทบุรี      จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ?หลักธรรม  จริยธรรม   กับการปฏิบัติงาน?  กิจกรรมที่ 3 ฟังธรรมบรรยายโดย พระมหาสมปอง   ตาลปุตฺโต (ธรรมะเดลิเวอรี่)


เอกสารแนบ