ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

ศาลจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ? หลักธรรม จริยธรรม กับการปฏิบัติงาน ? กิจกรรมที่ ๒ ฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์สมพงษ์ รัตนวํโส (ธรรมะเดลิเวอรี่)

ศาลจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง  ? หลักธรรม จริยธรรม กับการปฏิบัติงาน ?  กิจกรรมที่ ๒ ฟังธรรมบรรยายโดย  พระอาจารย์สมพงษ์    รัตนวํโส (ธรรมะเดลิเวอรี่)


เอกสารแนบ