ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศิริพร กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการ ให้การต้อนรับนายวัชรินทร์ สุขเกื้อ อธิบภาคผู้พิากษาภาค 1

นางสาวศิริพร กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการ ให้การต้อนรับนายวัชรินทร์ สุขเกื้อ อธิบภาคผู้พิากษาภาค 1


เอกสารแนบ