ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นายสันทัศน์ นิภาวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวนคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช

นายสันทัศน์ นิภาวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดธัญบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวนคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช


เอกสารแนบ