ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศิริพร กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมข้าราชการตุลาการ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการบริหารจัดการคดีในศาลจังหวัดนนทบุรี

นางสาวศิริพร กาญจนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมข้าราชการตุลาการ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการบริหารจัดการคดีในศาลจังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ