ศาลจังหวัดนนทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

นายประสงค์ ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะขัาราชการ เข้าร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

นายประสงค์ ชุ่มจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี  พร้อมคณะขัาราชการ เข้าร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559


เอกสารแนบ