ศาลจังหวัดนนทบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 72
กพ.1074/2561
ไกล่เกลี่ย(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
กพ.1091/2561
ไกล่เกลี่ย(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
กพ.1112/2561
ไกล่เกลี่ย(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
กพ.1113/2561
ไกล่เกลี่ย(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
กพ.706/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
กพ.808/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
กพ.911/2561
ไกล่เกลี่ย(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
กพ.913/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
กพ.962/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
กอ.11/2561
นัดไกล่เกลี่ย(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ข.1/2560
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๑
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.3
คจ.266/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 9.00 น.
คจ.267/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 9.00 น.
คจ.268/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 9.00 น.
คจ.269/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 9.00 น.
คจ.270/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 9.00 น.
คจ.271/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 9.00 น.
คจ.272/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 9.00 น.
คจ.322/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 13.30 น.
คจ.323/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 13.30 น.
คจ.324/2561
ให้คำปรึกษา
ห้องพิจารณาที่ ห้องจิตคลินิก เวลา 13.30 น.
ฉ.3/2561
ไต่สวนคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1066/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
ผบ.1081/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1133/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.1741/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.2755/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
ผบ.2774/2560
ไกล่เกลี่ย(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.295/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.308/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.310/2561
นัดทำยอมหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.317/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.333/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.3341/2560
นัดฟังคำวินิจฉัย/สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ.3580/2557
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.4560/2559
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๑
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.3
ผบ.632/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.997/2556
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
พ.1205/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.1677/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.30 น.
พ.1700/2553
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
พ.2039/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.2058/2560
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๑
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.3
พ.2106/2560
ไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
พ.2112/2540
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ.2201/2559
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.221/2561
ชี้/พร้อม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
พ.2298/2560
สืบพยาน/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.2562/2560
พร้อม (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.346/2561
พร้อมชี้สองสถาน/นัดพร้อม/นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
พ.433/2559
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
พ.481/2561
ไกล่เกลี่ย(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.529/2560
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
พ.658/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
พ.807/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.814/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.823/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.827/2561
ไกล่เกลี่ย(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.829/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.833/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
พ.848/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ม.54/2557
พร้อม
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ม.63/2557
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.1433/2561
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์ เวลา 9.00 น.
อ.1636/2561
สมานฉันท์/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์ เวลา 9.00 น.
อ.211/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.2844/2560
นัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.3315/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.4026/2560
นัดไกล่เกลี่ย(ศูนย์ไกล่เกลี่ย)/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.4032/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
อ.4361/2557
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.56/2561
ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.